Предоставяне на временни служители за Вас в цяла Германия.

Ползи за служители и работодатели

Ние, OnPoint Haus- und Umwelttechnik GmbH, сме компания, която оперира на цялата територия на федерацията в областта на предоставянето на служители за временна заетост със седалище в Хамбург („Winterhude“).

В днешния свят тази възможност за набиране на персонал е незаменима. Този бранш съществува още от 1940 г. (в САЩ). Предоставянето на служители за временна заетост е въведено в Европа през 60-те години на 20-ти век, а Законът за временната заетост (AÜG) се прилага от 1972 г.

Браншът за осигуряване на служители за временна заетост носи преимущества, както за служителите, така и за фирмите („временно наемащи лица”). Този бранш предлага на служителите гъвкавост и широка гама от възможности за заетост. Служителите могат да работят в различни браншове и компании. По този начин те придобиват опит и разширяват професионалните си познания. Освен това те често могат да организират работното си време и месторабота по-гъвкаво, отколкото при постоянно назначение.

Временната заетост предлага на компанията Ви възможност да реагира в кратки срокове при недостиг на персонал и бързо да назначи квалифицирани и опитни работници. Можете да изчислите разходите си за персонал по-добре и да имате повече гъвкавост при планирането на ангажирането на персонал. Освен това, с OnPoint Haus- und Umwelttechnik GmbH можете да реагирате по-бързо на промените на пазара на труда и допълнително да увеличите своята гъвкавост.

Освен това, като доставчик на услуги свързани с персонала, ние поемаме и административни задачи като отчитане на заплати, социалноосигурителни вноски и управление на персонала за предприемача („временно наемащо лице“) или за Вас. Това Ви освобождава от тези задачи и можете да съсредоточите ресурсите си върху основната си дейност.