отпечатък 

Съгласно § 5 ЗМГ

OnPoint Haus- und Umwelttechnik GmbH
Mühlenkamp 6c
22303 Хамбург

Търговски регистър: HRB 182006
Регистрационен съд: Окръжен съд на Хамбург 

Представен от:

Nattapum Kunmay

Контакт 

Телефон: 040 / 524 71 34 - 0
Имейл: info@onpoint-hut.de 

Разрешаване на потребителски спорове/универсален арбитражен съвет 

Ние не желаем или сме задължени да участваме в процедури за уреждане на спорове пред потребителски арбитражен съвет.