Pracujeme pro Vás po celém Německu jako agentura dočasného zaměstnávání

Výhody pro zaměstnance a zaměstnavatele

My, OnPoint Haus- und Umwelttechnik GmbH jsme v celém Německu činný podnik v oblasti poskytování pracovníků, se sídlem v Hamburgu (Winterhude).

V dnešním světě si nábor pracovníků bez této možnosti již nelze představit. Toto odvětví existuje již od roku 1940 (v USA). V Evropě bylo poskytování pracovníků zavedeno v 60. letech 20. století a zákon o poskytování pracovníků platí od roku 1972. (AÜG).

Odvětví poskytování pracovníků má výhody jak pro pracovníky, tak pro podniky (vypůjčovatele). Pracovníkům nabízí toto odvětví flexibilitu a rozmanitost pracovních příležitostí. Pracovníci mohou pracovat v různých odvětvích a podnicích. Získávají takto zkušenosti a rozšiřují své odborné znalosti. Kromě toho si často mohou flexibilněji upravit pracovní dobu a místo výkonu práce než v případě stálého zaměstnání.

Poskytování pracovníků nabízí vaší společnosti možnost v krátkém čase reagovat na nedostatek zaměstnanců a rychle nasadit kvalifikované a zkušené pracovníky. Díky tomu může lépe kalkulovat své personální náklady a mít větší flexibilitu při plánování rozmístění pracovníků. Kromě toho díky spolupráci se společností OnPoint Haus- und Umwelttechnik GmbH můžete rychleji reagovat na změny na trhu práce a dále zvýšit svou flexibilitu.

Navíc jako poskytovatel personálních služeb přebíráme za podnikatele (vypůjčitele) nebo pro něj také administrativní úkoly, jako je mzdové účetnictví, odvody sociálního pojištění, jakož i personální administrativa. Tím je těchto úkolů zbavíme a oni se mohou soustředit na své hlavní činnosti.