Oferujemy Państwu usługi pracy tymczasowej na terenie całych Niemiec

Korzyści dla pracowników i pracodawców

OnPoint Haus- und Umwelttechnik GmbH z siedzibą w Hamburgu (Winterhude) jest firmą działającą na terenie całego kraju. Przedmiotem jej działalności jest udostępnianie pracowników.

W dzisiejszych czasach nie można zapominać o tej możliwości zatrudniania. Branża istnieje od 1940 r. (w USA), w Europie praca tymczasowa pojawiła się w latach 60., a ustawa o udostępnianiu pracowników (niem. AÜG) obowiązuje od 1972 r.

Udostępnianie pracowników jest korzystne zarówno dla pracowników, jak i dla firm (przedsiębiorstw użyczających). Pracownikom branża oferuje elastyczność i różnorodne możliwości zatrudnienia. Mogą oni pracować w różnych sektorach i przedsiębiorstwach, zdobywając w ten sposób doświadczenie i poszerzając swoją wiedzę specjalistyczną. Ponadto pracownicy mogą często dostosowywać swoje godziny i miejsce pracy bardziej elastycznie niż w przypadku stałego zatrudnienia.

Udostępnianie pracowników daje Państwa firmie możliwość szybkiego reagowania na braki kadrowe oraz szybkiego zatrudnienia wykwalifikowanych, doświadczonych pracowników. Dzięki temu koszty osobowe są łatwiejsze do skalkulowania, a Państwo mogą zwiększyć elastyczność planowania zatrudnienia. Współpraca z OnPoint Haus- und Umwelttechnik GmbH daje Państwu możliwość szybszego i skuteczniejszego reagowania na zmiany panujące na rynku pracy. Ponadto jako dostawca usług w zakresie zatrudniania przejmujemy dla Państwa, jako przedsiębiorcy (przedsiębiorca użyczający), również zadania administracyjne, takie jak rozliczanie wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne i zarządzanie personelem.