Politica de confidențialitate

1. Imagine de ansamblu cu privire la protecția datelor

Note generale

Următoarele notificări oferă o imagine de ansamblu simplă cu privire la procesele aplicabile în asociere cu datele dumneavoastră personale atunci când accesați această pagină de internet. Datele cu caracter personal reprezintă orice date prin care puteți fi identificat personal. Pentru informații detaliate privind subiectul protecției datelor, vă rugăm să consultați politica noastră de confidențialitate menționată sub acest text.

Colectarea datelor pe această pagină de internet

Cine este responsabil pentru colectarea datelor de pe această pagină de internet?

Prelucrarea datelor pe această pagină de internet este efectuată de către operatorul paginii de internet. Puteți consulta datele de contact ale operatorului paginii de internet în secțiunea „Informații despre operatorul de date“ din această politică de confidențialitate.

Cum colectăm datele dumneavoastră?

Pe de-o parte, datele dumneavoastră sunt colectate atunci când ni le furnizați. Acestea pot fi reprezentate, de exemplu, de datele pe care le introduceți într-un formular de contact. 

Alte date sunt colectate în mod automat sau cu consimțământul dumneavoastră de către sistemele noastre IT atunci când vizitați pagina de internet. Este vorba în principal despre date tehnice (de exemplu, browserul de internet, sistemul de operare sau timpul de vizualizare a paginii). Aceste date sunt colectate automat imediat ce accesați această pagină de internet.

Care este scopul în care folosim datele dumneavoastră?

O parte din date sunt colectate pentru a asigura punerea la dispoziție fără erori a paginii de internet. Alte date pot fi utilizate pentru a analiza comportamentul dumneavoastră în calitate de utilizator.

Care sunt drepturile care vă revin în ceea ce privește datele dumneavoastră?

Aveți dreptul de a recepționa în orice moment informații gratuite cu privire la originea, destinatarul și scopul datelor dumneavoastră personale stocate. De asemenea, aveți dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea acestor date. În cazul în care v-ați exprimat consimțământul cu privire la prelucrarea datelor, puteți revoca acest consimțământ în orice moment, cu efect pentru viitor. De asemenea, aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale în anumite circumstanțe. În mod suplimentar, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă. 

Ne puteți contacta în orice moment în legătură cu această întrebare și cu alte întrebări referitoare la protecția datelor.

2. Găzduire

Conținutul site-ului nostru web este găzduit de următorul furnizor:

Găzduire externă

Această pagină de internet este găzduită extern. Datele cu caracter personal colectate pe această pagină de internet sunt stocate pe serverele gazdei / gazdelor. Acestea pot include, fără a se limita la acestea, adrese IP, cereri de contact, date meta și de comunicare, date contractuale, detalii de contact, nume, accesări ale paginii de internet și alte date generate prin intermediul unei pagini de internet.  

Găzduirea externă este efectuată în scopul îndeplinirii contractului față de clienții noștri potențiali și existenți (articolul 6 alineatul 1 litera b din Regulamentul general cu privire la protecția datelor) și în interesul unei puneri la dispoziție sigure, rapide și eficiente a ofertei noastre online de către un furnizor profesionist (articolul 6 alineatul 1 litera f din Regulamentul general cu privire la protecția datelor). În cazul în care a fost solicitat un consimțământ corespunzător, prelucrarea se efectuează exclusiv pe baza articolului 6 alineatul 1 litera a din Regulamentul general cu privire la protecția datelor și a articolul 25 alineatul 1 din Legea privind protecția datelor în domeniul telecomunicațiilor și al telemediilor -TTDSG, în măsura în care consimțământul include stocarea de cookie-uri sau accesul la informații în terminalul utilizatorului (de exemplu, Device-Fingerprinting), astfel cum este definit de TTDSG. Consimțământul poate fi revocat în orice moment. 

Gazda noastră (gazdele noastre) va (vor) prelucra datele dumneavoastră numai în măsura în care este necesar pentru a-și îndeplini obligațiile de performanță și pentru a urma instrucțiunile noastre în legătură cu aceste date.

Folosim următoarea gazdă (următoarele gazde):

cmscompany gbr
In den Kreuzgärten 1
56329 St. Goar

3. Note generale și informații obligatorii

Protecția datelor

Operatorii acestor pagini tratează cu deosebită seriozitate protecția datelor dumneavoastră personale. Tratăm datele dumneavoastră cu caracter personal în mod confidențial și în conformitate cu reglementările legale privind protecția datelor și cu prezenta declarație de protecție a datelor. 

Atunci când utilizați această pagină de internet, sunt colectate diverse date cu caracter personal. Datele cu caracter personal sunt date care pot fi utilizate pentru a vă identifica personal. Această politică de confidențialitate prezintă datele pe care le colectăm și care este scopul pentru care le folosim. De asemenea, explică modul în care se procedează și care este scopul urmărit.

Dorim să subliniem faptul că transmiterea de date pe internet (de exemplu, comunicarea prin e-mail) poate prezenta lacune de securitate. Nu este posibilă protecția completă a datelor împotriva accesului unor terți.

Notă privind organismul responsabil

Operatorul de date pentru această pagină de internet este:

OnPoint Haus- und Umwelttechnik GmbH
Mühlenkamp 6c
22303 Hamburg

Telefon: 040 / 524 71 34 - 0
E-Mail: info@onpoint-hut.de

Operatorul este persoana fizică sau juridică care, singură sau împreună cu alte persoane, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal (de exemplu, nume, adrese de e-mail, etc.).

Perioada de stocare

Cu excepția cazului în care a fost specificată o perioadă de stocare mai specifică în cadrul acestei politici de confidențialitate, datele dumneavoastră personale vor fi stocate de noi până când nu mai există scopul prelucrării datelor. În cazul în care formulați o cerere justificată de ștergere sau revocați consimțământul pentru prelucrarea datelor, datele dumneavoastră vor fi șterse, cu excepția cazului în care avem alte motive permise din punct de vedere legal pentru stocarea datelor dumneavoastră personale (de exemplu, perioadele de păstrare în conformitate cu legislația fiscală sau comercială); în acest din urmă caz, datele vor fi șterse după ce nu mai sunt aplicabile aceste motive.

Informații generale privind temeiul legal pentru prelucrarea datelor pe această pagină de internet

Dacă v-ați exprimat consimțământul pentru prelucrarea datelor, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în temeiul articolului 6 alineatul 1 litera  a din Regulamentul general cu privire la protecția datelor sau al articolului 9 alineatul 2 litera  a din Regulamentul general cu privire la protecția datelor, dacă sunt prelucrate categorii speciale de date în conformitate cu articolul 9 alineatul 1 din Regulamentul general cu privire la protecția datelor. În cazul în care există un consimțământ expres pentru transferul de date cu caracter personal către state terțe, prelucrarea datelor se efectuează, de asemenea, în temeiul articolul 49 alineatul 1 litera a din Regulamentul general cu privire la protecția datelor. În cazul în care v-ați exprimat consimțământul cu privire la stocarea de fișiere cookie sau pentru accesul la informațiile de la nivelul terminalului dumneavoastră (de exemplu, prin intermediul Device-Fingerprinting), prelucrarea datelor se realizează în mod suplimentar în baza articolului 25 alineatul 1 din TTDSG. Consimțământul poate fi revocat în orice moment. În cazul în care datele dumneavoastră sunt necesare pentru executarea unui contract sau pentru punerea în aplicare a măsurilor precontractuale, prelucrăm datele dumneavoastră în baza articolul 6 alineatul 1 litera b din Regulamentul general cu privire la protecția datelor. În mod suplimentar, dacă datele dumneavoastră sunt necesare pentru îndeplinirea unei obligații legale, le prelucrăm în baza articolul 6 alineatul 1 litera c din Regulamentul general cu privire la protecția datelor. În mod suplimentar, prelucrarea datelor poate fi efectuată pe baza interesului nostru legitim, în conformitate cu articolul 6 alineatul 1 litera f din Regulamentul general cu privire la protecția datelor. Informațiile privind temeiul juridic relevant în fiecare caz în parte sunt furnizate în următoarele paragrafe ale prezentei politici de confidențialitate.

Revocarea consimțământului dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor

Numeroase operațiuni de prelucrare a datelor sunt posibile numai cu consimțământul dumneavoastră expres. Puteți revoca în orice moment consimțământul pe care l-ați exprimat anterior. Legalitatea prelucrării datelor efectuate până la revocare nu este afectată de revocare.

Dreptul de a se opune colectării de date în cazuri specifice și marketingului direct (articolul 21 din Regulamentul general privind protecția datelor)

ÎN CAZUL ÎN CARE PRELUCRAREA DATELOR ESTE EFECTUATĂ ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 6 ALINEATUL 1 LITERA E SAU F DIN REGULAMENTUL GENERAL PRIVIND PROTECȚIA DATELOR, AVEȚI DREPTUL DE A VĂ OPUNE ÎN ORICE MOMENT PRELUCRĂRII DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL DIN MOTIVE CARE DECURG DIN SITUAȚIA DUMNEAVOASTRĂ PARTICULARĂ; ACEST LUCRU SE APLICĂ ȘI PROFILĂRII BAZATE PE ACESTE DISPOZIȚII. TEMEIUL JURIDIC RESPECTIV PE CARE SE BAZEAZĂ PRELUCRAREA POATE FI GĂSIT ÎN ACEASTĂ POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE. ÎN CAZUL ÎN CARE VĂ OPUNEȚI, NU VOM MAI PRELUCRA DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL, CU EXCEPȚIA CAZULUI ÎN CARE PUTEM DEMONSTRA CĂ EXISTĂ MOTIVE LEGITIME ȘI IMPERIOASE PENTRU PRELUCRARE, CARE PREVALEAZĂ ASUPRA INTERESELOR, DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR DUMNEAVOASTRĂ SAU CĂ PRELUCRAREA ESTE NECESARĂ PENTRU CONSTATAREA, EXERCITAREA SAU APĂRAREA UNOR PRETENȚII LEGALE (OBIECȚIE ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 21 ALINEATUL 1) DIN REGULAMENTUL GENERAL PRIVIND PROTECȚIA DATELOR).

  ÎN CAZUL ÎN CARE DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL SUNT PRELUCRATE ÎN SCOPUL MARKETINGULUI DIRECT, AVEȚI DREPTUL DE A VĂ OPUNE ÎN ORICE MOMENT PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL CARE VĂ PRIVESC ÎN SCOPUL UNUI ASTFEL DE MARKETING; ACEST REGIM SE APLICĂ, DE ASEMENEA, PROFILĂRII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACEASTA ESTE ASOCIATĂ CU UN ASTFEL DE MARKETING DIRECT. ÎN CAZUL ÎN CARE VĂ OPUNEȚI, DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL NU VOR MAI FI UTILIZATE ULTERIOR ÎN SCOPUL MARKETINGULUI DIRECT (OBIECȚIE ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 21 ALINEATUL (2) DIN LEGEA GERMANĂ PRIVIND PROTECȚIA DATELOR).

Dreptul de contestare la autoritatea de supraveghere competentă

În caz de încălcare a Regulamentului general cu privire la protecția datelor, persoanele vizate au dreptul de a se adresa unei autorități de supraveghere, în special în statul membru în care își au reședința obișnuită, locul de muncă sau în care se află locul presupusei încălcări. Dreptul de contestare nu aduce atingere niciunei alte căi de atac administrative sau judiciare.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul ca datele pe care le prelucrăm în mod automat pe baza consimțământului dumneavoastră sau în executarea unui contract să vă fie transmise dumneavoastră sau unui terț într-un format curent, care să permită citirea electronică. În cazul în care solicitați transferul direct al datelor către un alt responsabil, acest demers se va realiza numai în măsura în care este fezabil din punct de vedere tehnic.

Informații, rectificare și ștergere

În cadrul dispozițiilor legale aplicabile, aveți dreptul în orice moment la informații gratuite cu privire la datele dumneavoastră personale stocate, la originea și destinatarul acestora, precum și la scopul prelucrării datelor și, dacă este cazul, un drept de rectificare sau ștergere a acestor date. Ne puteți contacta în orice moment în acest scop și pentru întrebări suplimentare pe tema datelor cu caracter personal.

Dreptul de a restricționa prelucrarea

Aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal. Pentru a proceda în acest sens, ne puteți contacta în orice moment. Dreptul de restricționare a prelucrării se aplică în următoarele cazuri:

  • În situația în care contestați acuratețea datelor dumneavoastră personale stocate de noi, de regulă avem nevoie de timp pentru a le verifica. Pe durata verificării, dispuneți de dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale.
  • În cazul în care prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal a fost/este ilegală, puteți solicita restricționarea prelucrării datelor în locul ștergerii.
  • În cazul în care nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar aveți nevoie de acestea pentru a exercita, apăra sau valorifica pretenții legale, aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în locul ștergerii.
  • În cazul în care ați formulat o obiecție în conformitate cu articolul 21 alineatul 1 din Regulamentul general cu privire la protecția datelor, trebuie să se realizeze o apreciere a semnificației între interesele dumneavoastră și ale noastre. Atâta timp cât nu s-a stabilit încă ale cui interese prevalează, aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal.

În cazul în care ați restricționat prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, aceste date pot fi prelucrate – în afară de a fi stocate – numai cu consimțământul dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii Europene sau al unui stat membru.

Criptare SSL, respectiv TLS

Din motive de securitate și pentru a proteja transmiterea de conținut confidențial, cum ar fi comenzile sau cererile de informații pe care ni le transmiteți în calitate de operator al paginii de internet, această pagină de internet utilizează criptarea SSL sau TLS. Puteți identifica o conexiune criptată prin faptul că linia de adresă a browserului se modifică din „http://“ în „https://“ și prin simbolul lacătului din linia browserului.

Dacă este activată criptarea SSL sau TLS, datele pe care ni le transmiteți nu pot fi citite de către terți.

Obiecție cu privire la e-mailurile publicitare

Prin prezenta se interzice utilizarea datelor de contact publicate în cadrul obligației de redare a casetei tehnice pentru a trimite materiale publicitare și de informare care nu au fost solicitate în mod expres. Operatorii paginilor își rezervă în mod expres dreptul de a adopta măsuri legale în cazul transmiterii nesolicitate de informații publicitare, cum ar fi e-mailurile spam.

4. Furnizori de servicii de comerț electronic și de plată

Prelucrarea datelor privind clienții și contractele

Colectăm, prelucrăm și utilizăm datele personale ale clienților și datele contractuale în scopul stabilirii, structurării conținutului și modificării raporturilor noastre contractuale. Colectăm, prelucrăm și utilizăm date cu caracter personal despre utilizarea acestei pagini de internet (date de utilizare) numai în măsura în care acest demers este necesar pentru a permite utilizatorului să folosească serviciul sau pentru a factura utilizatorul. Temeiul juridic în acest sens este reprezentat de articolul 6 alineatul 1 litera b din Regulamentul general cu privire la protecția datelor. Datele colectate ale clienților vor fi șterse după finalizarea comenzii sau după încetarea raportului comercial și după expirarea oricăror termene legale de arhivare aplicabile. Nu sunt afectate termenele legale de arhivare.

5. Servicii proprii

Prelucrarea datelor referitoare la candidați

Vă oferim posibilitatea de a vă depune candidatura pentru un loc de muncă în cadrul companiei noastre (de exemplu, prin e-mail, prin poștă sau prin intermediul formularului de depunere a candidaturii online). În cele ce urmează, vă informăm cu privire la domeniul de aplicare, scopul și utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal colectate în cadrul procesului de depunere a candidaturii. Vă asigurăm că operațiunile de colectare, prelucrare și utilizare a datelor dumneavoastră vor fi efectuate în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor și cu toate celelalte dispoziții legale și că datele dumneavoastră vor fi tratate cu stricte confidențialitate.

Domeniul de aplicare și scopul colectării datelor

Atunci când ne trimiteți un document de depunere a candidaturii, prelucrăm datele dumneavoastră personale asociate (de exemplu, datele de contact și de comunicare, documentele de candidatură, notițele realizate în timpul interviurilor, etc.) în măsura în care acest demers este necesar pentru a decide dacă să punem sau nu bazele unui raport de muncă. Temeiul juridic pentru acest demers este reprezentat de articolul 26 din Legea federală cu privire la protecția datelor în conformitate cu legislația germană (inițierea unei relații de muncă), articolul 6 alineatul 1 litera  b din Regulamentul general cu privire la protecția datelor (inițierea contractului general) și – dacă v-ați exprimat consimțământul – articolul 6 alineatul 1 litera a din Regulamentul general cu privire la protecția datelor. Consimțământul poate fi revocat în orice moment. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi transmise în cadrul companiei noastre doar persoanelor care sunt implicate în procesarea cererii dumneavoastră.

În cazul în care cererea este acceptată, datele pe care le-ați trimis vor fi stocate în sistemele noastre de prelucrare a datelor în temeiul articolului 26 din Legea federală privind protecția datelor și în temeiul articolului 6 alineatul 1 litera b din Regulamentul general cu privire la protecția datelor în scopul executării raportului de muncă.

Termenul de arhivare a datelor

În cazul în care nu putem să vă facem o ofertă de muncă, dacă refuzați o ofertă de muncă sau vă retrageți candidatura, ne rezervăm dreptul de a stoca datele pe care ni le-ați furnizat pe baza intereselor noastre legitime (articolul 6 alineatul 1 litera f din Regulamentul general cu privire la protecția datelor) pentru o perioadă de până la 6 luni de la încheierea procesului de candidatură (respingerea sau retragerea candidaturii). Ulterior, datele vor fi șterse și documentele fizice ale cererii vor fi distruse. Această stocare servește în special ca dovadă în cazul unui litigiu. În cazul în care este evident că datele vor fi necesare după expirarea perioadei de 6 luni (de exemplu, din cauza unui litigiu iminent sau în curs de soluționare), datele vor fi șterse doar atunci când scopul stocării continue nu mai este aplicabil. 

De asemenea, poate avea loc o stocare pentru o perioadă mai lungă de timp dacă v-ați exprimat consimțământul (articolul 6 alineatul 1 litera a din Regulamentul general cu privire la protecția datelor) sau dacă obligațiile legale de stocare împiedică ștergerea.